ورزشگاه آزادی دومین استادیوم ترسناک جهان !!!+ تصاویر


ورزشگاه آزادی تهران در رده بندی ترسناک ترین ورزشگاه های جهان در رتبه دوم قرار گرفته است، این رده بندی که اخیرا انجام شده بر اساس جو ایجاد شده از سوی هواداران بررسی شده است.

سپهر نیوز

خبرگذاری اصفحان