گریه کردن تفنگداران آمریکایی بعد از بازداشت توسط سپاه + فیلم


تصاویر و فیلم های جدیدی از دستگیری تفنگداران آمریکایی در حوالی جزیره فارسی در خلیج فارس منتشر شد.

خرید غذا

مجله اتومبیل