برچسب: ؟ و

قبل از بارداری زن و مرد چی بخورن ؟

سهم پدر در بارداری سالم کمتر از مادر نیست . برای داشتن نوزاد سالم و باهوش ،تغذیه و نکات مهم قبل از بارداری را بایستی زن و مرد به صورت مشترک بدانند و رعایت کنند. استخدام ساخت بنر