برچسب: ؟ چه

دنیای نوزادان چه شکلیه ؟

تا حالا به این فکر کرده اید که نوزادان دنیا را چطور می بینندو یا وضوح تصویر و ابعاد آن در چشم نوزادان به چه شکل است ؟ یافته های جالب و جدید دانشمندان در این زمینه را بخوانید. بازار بورس میهن دانلود