برچسب: 33

تبرئه زندانی آمریکایی پس از 33 سال حبس به اتهام تجاوز و قتل

تبرئه زندانی آمریکایی پس از 33 سال حبس به اتهام تجاوز و قتل دستگاه قضایی آمریکا روز پنجشنبه، یک زندانی را که به اشتباه به اتهام تجاوز به زنی و قتل همسر وی در سال 1982 به حبس ابد محکوم شده بود، پس از 33 سال تبرئه کرد. تبرئه زندانی آمریکایی پس از 33 سال […]