کدامیک از انواع شیر برای ما بهتر است؟ شیر شتر ، بز و …

کدامیک از انواع شیر برای ما بهتر است؟ شیر شتر ، بز و …

ارزش غذایی شیر و فواید آن برای سلامت بدن بر هیچ کسی پوشیده نیست.اما برخی افراد به دلیل داشتن حساسیت نمی توانند شیر گاو را مصرف کنند.انواع مختلفی از شیر مانند شیر شتر ، بز ، کنف و … وجود دارد که خواص بسیاری نیز دارا می باشند.

کدامیک از انواع شیر برای ما بهتر است؟ شیر شتر ، بز و …

(image)
ارزش غذایی شیر و فواید آن برای سلامت بدن بر هیچ کسی پوشیده نیست.اما برخی افراد به دلیل داشتن حساسیت نمی توانند شیر گاو را مصرف کنند.انواع مختلفی از شیر مانند شیر شتر ، بز ، کنف و … وجود دارد که خواص بسیاری نیز دارا می باشند.

کدامیک از انواع شیر برای ما بهتر است؟ شیر شتر ، بز و …

خرید بک لینک