برچسب: 140 مرگبار

محاکمه مسببان سقوط مرگبار هواپیمای آنتونف 140

با انتشار گزارش نهایی سانحه سقوط هواپیمای آنتونوف 140 سرپرست دادسرای امور جنایی تهران که ابلاغ ویژه ای از رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده دریافت کرده بود، از شروع رسیدگی قضایی به این پرونده خبر داد. عکس های داغ جدید باران دانلود