برچسب: 24 بگیر

جزئیات حذف 24 میلیون یارانه بگیر پردرآمد

جزئیات حذف 24 میلیون یارانه بگیر پردرآمد علیرغم مخالفت شدید دولت با حذف 24 میلیون پردرآمد از دریافت یارانه نقدی، مجلس شورای اسلامی با این تبصره و در راستای کمک به اشتغال و تولید موافقت کرد. جزئیات حذف 24 میلیون یارانه بگیر پردرآمد (image) علیرغم مخالفت شدید دولت با حذف 24 میلیون پردرآمد از دریافت […]